Efektívna komunikácia

Popis kurzu

Tento modul je zameraný na osvojenie si komunikačných zručností – na naučenie sa správne komunikovať po verbálnej stránke, ale aj po neverbálnej. Účastník sa naučí ako rozpoznať niektoré signály a prvky „reči tela“, naučí sa pravidlá zdravej komunikácie a zručnosti zdravo komunikujúceho človeka.
Tento modul je tiež zameraný na osobnostné predpoklady pri komunikácii, využívanie komunikačných kanálov a odstránenie komunikačných chýba a zlozvykov a odstránenie komunikačných bariér na strane komunikátora a komunikanta.
Absolvent kurzu sa naučí ako správne a zdravo komunikovať verbálne ale aj svojím vlastným prejavom a rečou tela, aby sa tak mohol zdokonaliť v medziľudských vzťahoch.

Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 36

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ