Riešenie konfliktov

Popis kurzu

Modul je zameraný na charakteristiku konfliktov a  ich rozdelenie, charakteristiku príčiny ich  vzniku, stratégie riešenia konfliktov.
Vo výučbe sa účastník naučí ako konflikty nielen riešiť, ale hlavne ako konfliktom predchádzať a naučí sa využívať empatiu a asertivitu.
Absolvent kurzu bude ovládať techniky riešenia konfliktov a stratégie ich predchádzania, čo mu pomôže zlepšiť medziľudské vzťahy nie len v pracovnej ale aj osobnej sfére.

Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ