Zvládanie stresu I.,II.

Popis kurzu

So stresom sa stretávame dennodenne ale napriek tomu veľmi veľa ľudí nevie prečo vzniká, ako proti nemu bojovať a ako mu predchádzať. Hlavnou úlohou tohto modulu je naučiť účastníka práve uvedené.
Tento modul je rozdelený na dve úrovne.
V I. úrovni sa účastník naučí spoznať sám seba a svoje pocity, naučí sa ako stres vzniká a príčiny tohto vzniku, faktory ktoré môžu viesť k vzniku stresu. Výučba je zameraná na odhalenie vplyvu a dopadu stresu na človeka, aké príznaky máva stres a dlhotrvajúci stres a dôležitou časťou je tiež výučba niektorých spôsobov, ako stres odbúravať.  Hlavnou úlohou tohto modulu je naučiť účastníka prečo a ako vzniká stres, čo spôsobuje ale hlavne ako odbúravať stres a predchádzať mu.
II. úroveň modulu predstavuje spojenie I. úrovne + nových poznatkov: v II. úrovni získa účastník hlbšie vedomosti z tejto oblasti: niektoré psychické choroby spojené s dlhotrvajúcim neodbúravaným stresom a ním podmienené napr. panická porucha, úzkostné poruchy, atď. V tejto úrovni modulu sa tiež kladie dôraz na výučbu ďalších metód zvládania stresu ako sú relaxačné metódy: aromaterapia, muzikoterapia, dychové cvičenia, atď. a ich praktický nácvik.


Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ