Psychologia na pracovisku

Popis kurzu

Tento modul je určený najmä pre ľudí, ktorí chcú spoznať pracovné prostredie a hlbšie poznať „nepísané pravidlá“ pracovného kolektívu.
Modul je zameraný na získanie poznatkov z oblasti rozdelenia pracovného kolektívu podľa vzťahov, rozdelenie osôb kolektívu podľa ich rolí a správania sa, tiež sa tento modul orientuje na výučbu správania podriadených a nadriadených, štýlov vedenia a základy tímu a tímovej práce.
Absolvent získa poznatky z oblasti firemnej kultúry, ako fungujú vzťahy na pracovisku, prečo vznikajú na pracovisku konflikty  a ako im predchádzať, ako pracovať v tíme.

Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 48

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ