Sociálna interakcia a adaptácia

Popis kurzu

Tento vzdelávací modul je zameraný na získanie poznatkov z oblasti sociálnych vzťahov a väzieb, sociálnej adaptácie  a teda interakčného procesu, ktorým sa subjekt vyrovnáva s novými alebo zmenenými faktormi sociálneho prostredia a začleňuje sa do neho.
Absolvent kurzu sa naučí lepšie poznať sociálne väzby a vzťahy, proces vyrovnávania sa  s novými alebo zmenenými faktormi sociálneho prostredia a začleňovať sa do neho.

Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 8

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ