Úspešný prejav I.,II.

Popis kurzu

Tento modul má 2 úrovne, pričom v úrovni I. sa účastník naučí ako sa správne prezentovať na základe verbálneho, neverbálneho prejavu a celkového pôsobenia v komunikácii s 1 alebo 2 osobami s praktickým príkladom pracovného pohovoru, individuálneho rozhovoru.
V II. úrovni sa účastník naučí komunikovať z hľadiska skupiny – napr. prezentovanie pred skupinou ľudí, vedenie diskusie, skupinového rozhovoru, interpretáciu a presvedčiť auditórium.
Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú vedieť úspešne prezentovať v rozhovore ale aj v skupinovej diskusii.


Akreditácia : 1430/2009/143/4 - Sociálno psychologický výcvik na rozvoj pracovných zručností
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : firmy a podnikatelia, obchodníci, nezamestnaní, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ