Moderná výchova dieťaťa

Popis kurzu

Jednou zo základných funkcií rodiny je výchova. Povinnosťou rodičov je vychovávať svojich potomkov, formovať, ochraňovať, podporovať a usmerňovať ich.
Cieľom rodiny je v prvom rade zabezpečiť harmonickú výchovu, rozvíjať v deťoch zmysel pre spoluprácu, prosociálne a empatické správanie. Dobré vzťahy v rodine sú výsledkom ich vedomého pestovania a udržiavania.
Základom každého vzťahu je dôvera. Treba si vypočuť dieťa , pochopiť ho, spýtať sa, aké má túžby a potom sa ich pokúsiť splniť.
Medzi najčastejšie diskutované témy patria tresty, odmeňovanie, zvládanie stresu a súrodenecké vzťahy.
Všetky tieto dôležité téme sú predmetom a obsahom kurzu o výchove dieťaťa pre 21.storočie.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : študenti.

OBJEDNAŤ KURZ