Finančná gramotnosť detí

Popis kurzu

cieľom kurzu je:
• zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie;

• naučiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti /sociálne a osobné kompetencie/ potrebné na orientovanie sa vo svete financií;

• rozvoj schopností efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií;

Celkovo sú témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti v závislosti od cieľovej skupiny:
– Človek vo sfére peňazí; Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca; Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; Úver a dlh; Sporenie a investovanie; Riadenie rizika a poistenie.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : študenti.

OBJEDNAŤ KURZ