O tom, čo deti v škole nenaučia....

Popis kurzu

Podnetom pre otvorenie tohto poradenského kurzu, bola osobná skúsenosť s neschopnosť školského systému, ktorý deti núti memorovať neraz úplne zbytočné veci.
Je to najnudnejší a najneefektívnejší spôsob učenia. Osnovy vôbec nerátajú s tým, že sa má v žiakoch prebúdzať tvorivosť a individualita.
V mnohých školách platí iba pozícia autority, študent nemôže vysloviť svoj názor, niekedy nemá nárok ani na vysvetlenie, informácie a učivo sa ukladajú do pamäti mechanicky, bez hlbšieho pochopenia.
Obsahom tohto kurzu je práve opak a to  od malička učiť deti pracovať s vlastnou mysľou, motivovať ich a povzbudzovať, aby samostatne a kreatívne rozmýšľali.
Aby boli sebavedomejšie a vedeli ovladať strach a nervozitu.
Naučíme vás ako im ukázať, že sú dôležité a jedinečné, pomáhať rozvíjať ich silné stránky.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 16

Kurz je vhodný aj pre : študenti.

OBJEDNAŤ KURZ