Poradenský kurz pre nezamestnaných starších ako 40 rokov veku a viac

Popis kurzu

Cieľom tohto poradenského kurzu je pomôcť občanom starším ako 45 rokov uspieť na trhu práce, t.j. nájsť si primerané zamestnania. Keďže ide o znevýhod-
nenú skupinu osôb, je potrebné jej venovať osobitný a citlivý prístup. Zároveň však treba týchto ľudí pripraviť na zvládnutie určitých teoretických a praktických činností, ktorými by sa dokázali úspešne presadiť pri hľadaní a udržaní zamestnania. Z toho vyplýva i obsahové zameranie kurzu:

- poskytnutie odborného poradenstva,

- odstránenie psychických bariér pri vyhľadávaní vhodného zamestnania,

- pomôcť pri sebapoznávaní so zameraním na vytypovanie vrodených daností a praktických zručností, schopností a skúseností s následným vyhľadávaním novej profesijnej orientácie,

- poskytnutie základných znalostí právnych noriem nevyhnutných v pracovno-právnych vzťahoch,

- v spolupráci s OÚP a zamestnávateľskými subjektami formou stáže u zamestnávateľa pripraviť nezamestnaných na výkon práce u konkrétneho zamestnávateľa,

- za podpory OÚP zabezpečiť umiestnenie účastníkov v zodpovedajúcom zamestnaní, prípadne stanoviť ďalší postup, napr. špecifická rekvalifikácia.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 162

Kurz je vhodný aj pre : seniori.

OBJEDNAŤ KURZ