Poradenský kurz pre skupinu nezamestnaných so základným vzdelaním

Popis kurzu

Poradenský kurz je určený evidovaným nezamestnaným občanom so základným vzdelaním.  
Absolvovaním poradenského kurzu bude mať účastník pozitívny postoj k vlastnému vzdelávaniu sa, bude ochotný absolvovať odborný rekvalifikačný kurz podľa vlastných schopností a možností trhu práce, bude schopný pochopiť' potrebu vzdelania a vzdelávania sa a uvedomiť si zodpovednosť za riešenie vlastných problémov. Bude vedieť určiť svoje predstavy o budúcom smerovaní v oblasti pracovného uplatnenia sa,
schopný písomne a ústne komunikovať s potenciálnym zamestnávateľom a poznať základné právne normy a schopnosť orientovať sa v nich.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 103

OBJEDNAŤ KURZ