Murár

Popis kurzu

Tento rekvalifikačný kurz je určený na doplnenie kvalifikácie v rôznych odvetviach stavebného priemyslu a doplnenie spôsobilosti v danej oblasti v nutnom rozsahu potrebnom pre samostatnú prácu s cieľom zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov. Skladajú sa teoretickej (odborné predmety) a praktickej časti (odborný výcvik).
Počas trvania praktickej časti účastníci kurzu pod dohľadom lektorov a majstrov aplikujú nadobudnuté vedomosti v praxi, nadviažu na poznatky získané počas teoretickej časti a overia si ich uplatnenie. Cieľom kurzu je naučiť absolventa aktívne a tvorivo využívať všetky možnosti v danom stavebnom obore.Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 60

OBJEDNAŤ KURZ