Zámočník

Popis kurzu

Tento rekvalifikačný kurz je určený na doplnenie kvalifikácie zámočník v nutnom rozsahu potrebnom pre samostatnú prácu s cieľom zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov. Skladajú sa teoretickej (odborné predmety) a praktickej časti (odborný výcvik).
Obsahom je spracovávanie jednoduchých náčrtkov na doplnenie zadaného technologického postupu - premeriavanie a obrysovávanie materiálov - ručné opracovávanie strojných súčiastok pilovaním, rezaním, sekaním, rovnaním, ohýbaním, vŕtaním a vystružovaním, rezanie závitov - strojové obrábanie súčiastok sústružením, frézovaním, brúsením a pod. - zostavovanie častí strojov a strojných zariadení spojovaním skrutkami, nitmi, spájkovaním a zváraním - zostavovanie výrobných, energetických, dopravných a ďalších strojov vrátane programovo riadených strojov, liniek a zariadení - vykonávanie funkčných skúšok strojov a zariadení - ošetrovanie a údržba používaných nástrojov, náradia, strojov, zariadení a ďalších pomôcok

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 60

OBJEDNAŤ KURZ