Zvýšenie počítačovej gramotnosti

Popis kurzu

Cieľom kurzu je u jeho absolventa zvýšiť celkovú počítačovú gramotnosť, vytvoriť zručnosti a znalosti potrebné pre samostatnú prácu s  výpočtovou technikou a vytvoriť predpoklady pre jeho ďalšie vzdelávanie sa v tomto obore, čím sa napomôže absolventovi plnohodnotne sa zapojiť do sveta počítačov a internetu.
Kurz je určený akýmkoľvek uchádzačom, no najmä seniorom alebo študentom, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s výpočtovou technikou a čo najefektívnejšie ju využívať pre svoje potreby a majú už nejaké skúsenosti s prácou na počítač, keďže ide o kurz prehlbovania si doterajších vedomostí.
Získanie poznatkov o technickom vybavení počítačov a základných periférnych zariadeniach, precvičenie zručností pri práci s nimi, osvojenie si základov práce s programovým vybavením počítača, v štandardných aplikáciách, užívateľské rozhranie, práca s textom, základy kalkulovania na počítači, organizácia práce na počítači a práca s elektronickou poštou a internetom, základy práce s multimédiami

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 48

Kurz je vhodný aj pre : študenti, firmy a podnikatelia, nezamestnaní.

OBJEDNAŤ KURZ