Základy obsluhy osobných počítačov

Popis kurzu

Kurz je určený akýmkoľvek uchádzačom, no najmä nezamestnaným ľudom, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s výpočtovou technikou a čo najefektívnejšie ju využívať pre svoje potreby.
Cieľom kurzu je u jeho absolventa zvýšiť celkovú počítačovú gramotnosť, vytvoriť zručnosti a znalosti potrebné pre samostatnú prácu s  výpočtovou technikou a vytvoriť predpoklady pre jeho ďalšie vzdelávanie sa v tomto obore, čím sa napomôže absolventovi plnohodnotne sa zapojiť do pracovného procesu.
Kurz je určený akýmkoľvek uchádzačom, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s výpočtovou technikou a čo najefektívnejšie ju využívať pre svoje potreby a majú už nejaké skúsenosti s prácou na počítač, keďže ide o kurz prehlbovania si doterajších vedomostí.
Získanie poznatkov o technickom vybavení počítačov a základných periférnych zariadeniach, precvičenie zručností pri práci s nimi, osvojenie si základov práce s programovým vybavením počítača, v štandardných aplikáciách, užívateľské rozhranie, práca s textom, základy kalkulovania na počítači, organizácia práce na počítači a práca s elektronickou poštou a internetom, základy práce s multimédiami. .

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 60

Kurz je vhodný aj pre : študenti, obchodníci.

OBJEDNAŤ KURZ