MS Windows pre pokročilých

Popis kurzu

Cieľom kurzu je u jeho absolventa ovládajúceho základy práce s počítačom prehĺbiť znalosti o operačnom systéme MS Windows, vypestovať zručnosti, ktoré by mali viesť k samostatnosti v práci pod OS MS Windows a umožniť absolventovi rýchlu orientáciu v dostupnej literatúre a tým mu umožniť ďalší samostatný odborný rast.
Pre tento vzdelávací kurz sa vyžaduje, aby mal záujemca základné informácie s prácou na počítači, keďže sa jedná o prehĺbenie vedomostí a získanie hlbších počítačových znalostí s konfiguráciou Windowsu.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, manažéri.

OBJEDNAŤ KURZ