MS Word pre pokročilých

Popis kurzu

Cieľom kurzu je u jeho absolventa ovládajúceho základy práce s počítačom prehĺbiť znalosti o práce s textom na počítači a zvládnuť tvorbu a aktívnu prácu s textom v textovom procesore MS Word.
Počas kurzu sa pozornosť zameriava na pokročilé formátovanie dokumentov, prácu s doplnkovými nástrojmi a zabezpečenie dokumentu. Absolventi sa naučia efektívnu úpravu textu s využitím štýlov a motívov, budú vedieť využívať automatizované nástroje na tvorbu textu - zoznamy, obsahy, registre, poznámky pod čiarou, automatický text, zvládnu rozdeľovanie dokumentu na sekcie a dokumenty, prácu s niektorými objektmi, oboznámia sa aj s hypertextovými odkazmi a budú vedieť rôznym spôsobom zabezpečiť dokument.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, manažéri.

OBJEDNAŤ KURZ