MS Excel pre pokročilých

Popis kurzu

Cieľom kurzu je zdokonaliť absolventa v spracovaní kalkulačných úloh a spracovávaním tabuliek v prostredí MS Excel.
Kurz je určený akýmkoľvek uchádzačom, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s výpočtovou technikou a čo najefektívnejšie ju využívať pre svoje potreby a majú už nejaké skúsenosti s prácou na počítači v tabuľkovom procesore, keďže ide o kurz prehlbovania si doterajších vedomostí.
Počas kurzu sa pozornosť zameriava na využitie rôznych matematických, štatistických, textových a logických funkcií potrebných v praxi na spracovanie dát. Klienti sa budú venovať aj spracovaniu údajov databázovým spôsobom a zvládnu vytváranie formulárov. Absolventi dokážu využiť zdieľanie údajov v súbore medzi viacerými počítačmi v sieti a budú vedieť rôznym spôsobom zabezpečiť zošit s údajmi, absolútne a relatívne odkazy, práca s funkciami, filtrovanie a zoraďovanie v tabuľke, tvorba grafov, nastavenia tlačového výstupu.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, manažéri.

OBJEDNAŤ KURZ