MS Internet a elektronická pošta pre pokročilých

Popis kurzu

Cieľom kurzu je u absolventa, ovládajúceho základy práce s počítačom, vyvolať záujem o prácu s internetom, poukázať na jeho klady a naučiť ho pracovať s elektronickou poštou a tvoriť jednoduché www stránky.
Absolventi tohto vzdelávacieho kurzu budú oprávnení samostatne pracovať s výpočtovou technikou pod OS MS Windows so zameraním na prácu s internetom, naučia sa vyhladavať dôležité informácie pre svoju potrebu,budú vedieť používať elektronickú poštu a prezentovať údaje prostredníctvom jednoduchých www stránok.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, manažéri.

OBJEDNAŤ KURZ