Základy počítačovej grafiky - CorelDraw

Popis kurzu

Cieľom kurzu je u jeho absolventa vytvoriť zručnosti a znalosti potrebné pre samostatnú prácu s počítačovou grafikou a vytvoriť predpoklady pre jeho ďalšie vzdelávanie sa v tomto obore, čím sa napomôže absolventovi plnohodnotne sa zapojiť do pracovného procesu v tejto atraktívnej oblasti
• Nadobudnutie základných poznatkov o základných odvetviach počítačovej grafiky – DTP, CAD, 3D modelovanie, animácia.
• Získanie zručností v práci s vektorovou a bitovou grafikou, tvorba vektorovej grafiky, úprava digitálnej fotografie.
• Poznanie základných druhov grafických formátov a možností ich konverzie.
• Zvládnutie samostatnej tvorby a úpravy grafiky v programoch grafického balíka CorelDraw


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 60

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, manažéri.

OBJEDNAŤ KURZ