Základy práce s MS Access

Popis kurzu

Cieľom kurzu je rozšíriť a doplniť znalosti práce na počítači o oblasť databázových systémov, ktoré sa v hojnej miere aplikujú vo väčšine oblastí ľudskej činnosti.
Absolventi kurzu naučia sa oboznámiť s databázovým programom, poznať jeho funkčné možnosti, vytvoriť si vlastnú databázu.
Microsoft Access je aplikácia z balíka Microsoft Office, pomocou ktorej je možné veľmi jednoducho a rýchlo vytvoriť databázu aj keď je používateľ v tejto oblasti úplný začiatočník a s databázami doteraz vôbec nepracoval. Umožňuje prehľadne uložiť veľké množstvo dát, resp. záznamov (zoznamy zamestnancov, objednávky, účty, ceny, … ) a následne je možné z týchto dát vytvárať rôzne tabuľky, formuláre, reporty a efektívne s nimi pracovať podľa vašich potrieb. V rámci kurzu sa účastník oboznámi so základmi práce v tejto aplikácii, s možnosťami tvorby jednoduchých databáz, tabuliek, vzťahov medzi tabuľkami, údajmi resp. dátami. Následne sa oboznámi s možnosťami tvorby dotazov, formulárov a tlačových zostáv, tzv. reportov.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 30

Kurz je vhodný aj pre : študenti, manažéri.

OBJEDNAŤ KURZ