Základy práce s Microsoft PowerPoint

Popis kurzu

Cieľom kurzu je rozšíriť a doplniť znalosti práce na počítači o oblasť prezentačnej grafiky, ktorá sa stáva dominantným prostriedkom v odbornej, vzdelávacej a reklamnej komunikácii.
Absolventi tohto vzdelávacieho kurzu budú oprávnení samostatne pracovať s výpočtovou technikou pod OS MS Windows so zameraním na prácu s prezentačnou grafikou, navrhovať prezentácie, pripravovať podklady pre ich tvorbu aj ich vytvárať v programe MS PowerPoint
Vytvorené prezentácie je možné doplniť komentárom, rôznymi obrázkami a grafmi podľa vlastnej fantázie. Po pridaní animácie je vytvorená dynamická prezentácia, ktorá sa môže predvádza automaticky. Možno ju publikovať premietaním na monitore počítača, dataprojektora alebo prostredníctvom internetu.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 24

Kurz je vhodný aj pre : študenti, manažéri.

OBJEDNAŤ KURZ