Systém prípravných blokov na testovanie ECDL

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa na overenie si svojich základných počítačových zručností formou medzinárodne akceptovaného systému ECDL.
Tento prípravný kurz pripraví uchádzačov na lepšie zvládnutie tohto preskúšania z lubovolných modulov ECDL.


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 82

Kurz je vhodný aj pre : nezamestnaní, seniori, firmy a podnikatelia.

OBJEDNAŤ KURZ