Coaching

Popis kurzu

Tréning koučovania je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje priamo v praxi pri práci koučovaného človeka za účasti odborníka na koučovanie, kouča. V oblasti rozvoja manažmentu a pracovníkov v organizácii ide teda o cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka. Okrem koučovania v manažmente sa u nás stretnete aj s týmito typmi koučovania:

•koučovanie života (life coaching) – zameriava sa na učenie ľudí rozpoznať svoje životné príležitosti a ciele a nájdenie cesty k ich dosiahnutiu
•zdravotné koučovanie (health coaching) – zameriava sa na zdravý životný štýl a na spôsoby, ako si vylepšiť a udržať pevné zdravie
•koučovanie konfliktu (conflict coaching) – trénuje ľudí na správne zvládanie konfliktov
•koučovanie medziľudských vzťahov, alebo takzvaný "date coaching" – učí nadväzovať vzťahy s ľuďmi alebo špecificky len s opačným pohlavím


Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 0

Kurz je vhodný aj pre : obchodníci, firmy a podnikatelia.

OBJEDNAŤ KURZ