Masérsky kurz a vodoliečba

Popis kurzu

Absolvent je pripravený pre vykonávanie samostatnej kvalifikovanej práce v obore základná masáž. Teoreticky i prakticky ovláda masérske hmaty, postupy klasickej masáže; je oboznámený so základnými rehabilitačnými postupmi pri aplikácii procedúr elektroliečby a vodoliečby.
Absolvovanie tohto kurzu umožňuje jeho absolventom rozšíriť si kvalifikáciu pre prácu maséra.
Účastníci získajú základné poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre spôsobilosť pri vykonávaní rehabilitačnej činnosti a masérstva. Ďalej získajú poznatky zo zdravovedy, hygieny, epidemiológie a z psychológie, bude vedieť prakticky vykonať rôzne typy a druhy masáže.

Akreditácia : Kurz je certifikovaný
Počet hodín : 48

Kurz je vhodný aj pre : seniori, športovci, rodičia, študenti.

OBJEDNAŤ KURZ