PROFIL

O spoločnosti

SERENA je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá sa komplexne zaoberá oblasťou riadenia ľudských zdrojov a vzdelávaním. Medzi jej hlavné činnosti patrí realizácia rozvojových tréningových programov, personálnych auditov, personálnej diagnostiky, hodnotení a posudzovania ľudského potenciálu (psychodiagnostika, assessment and developing centre, 360° spätná väzba), individuálne poradenstvo a kaučingu. Pôsobíme aj v oblasti získavania zdrojov ako grantová agentúra, ktorá je schopná ušiť na mieru projekty a spôsoby financovania a zrealizovať tak akýkoľvek podnikateľský zámer.

Charakteristickou črtou spoločnosti SERENA je jej personálne zloženie. Realizačné tímy sú zložené zo špecialistov (psychológov, ekonómov, priemyselných inžinierov) a to vždy v súvislosti s riešeným projektom. Týmto spôsobom sme schopní flexibilne reagovať a pomáhať riešiť špecifické potreby a požiadavky našich zákazníkov.
O spoločnosti