PROFIL

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Mgr. Igor Duvač, PhD. | igorduvac@serena.sk
Ing. Ivan Duvač – CEO,CFO | duvac@serena.sk

Oddelenie vzdelávania

Ľubomíra Hnátová, PhD.
Mgr. Henrich Chomist
JUDr. Emil Gašpárek
Mgr. Mária Trenčanová
Mgr. Igor Duvač, PhD.
Ing. Miroslav Hájský
MUDr. Silvia Trenčanová
Ing. Ivan Duvač
Mgr. Erik Trenčan
Červená Jana
Ing. Gagová Viera
PaedDr. Jakubcová Alexandra
Mgr. Kvasnicová Zuzana
Ing. Rippová Eva
Ing. Sabová Eva
Ing. Živčicová Jana
Mgr. Magdaléna Balážová
PhDr. Durkovičová Tatiana
Ing. Mária Duvačová
Ing. Martin Hlavinka
Mgr. Benčíková Božena
Ing. Emil Suchánek
Mgr. Mária Fodorová
Mgr. Hájková Božena
Ing. Hankocióvá Mária
Mgr. Litvínová Anna
Mgr. Raufstein Regina
Mgr. Škrátková Miroslava
Ing. Števko Václav
Bc. Lubica Hudcovská

Oddelenie ECDL

Mgr. Igor Duvač, PhD. | igorduvac@serena.sk
Ing. Ivan Duvač | duvac@serena.sk

Oddelenie administratívy

Back Office manažér | serenatn@serena.sk

Oddelenie projektov

Ing. Martin Hlavinka | hlavinka@serena.sk
Dušan Haulík | haulik@serena.sk
Ing. Ivan Duvač | duvac@serena.sk
Martin Poliak | poliak@serena.sk
Mgr. Ladislav Bódi | bodi@serena.sk
Náš team