PROFIL

História spoločnosti

Firma SERENA spol. s r.o. bola založená v roku 1996, odkedy sa datujú aj jej aktivity hlavne v oblasti vzdelávacích činností, sprostredkovania a obchodnej činnosti. Na trh ponúkla sériu rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov zameraných na sociálnu oblasť a IKT. Svoje aktivity zamerala na pomoc evidovaným nezamestnaným spoluobčanom.

V roku 2002 firma SERENA mení svoje pôsobisko a do dnešného dňa realizuje svoju činnosť v priestoroch na Braneckého ulici 14 v Trenčíne. Firma disponuje reprezentatívnymi kancelárskymi a školiacimi priestormi a multimediálnou učebňou s 10 počítačovými pracovnými stanicami s vysokorýchlostným pripojením na internet a videoprojekciou. Naďalej firma spolupracovala s Úradmi práce v Trenčianskom kraji s rozšírenou ponukou rekvalifikačných aktivít. Popritom rozbieha vlastné aktivity a realizuje vzdelávacie kurzy. V roku 2004 firma SERENA získala medzi prvými akreditáciu v systéme ECDL- Európsky vodičák na počítače ako testovacie centrum ECDL, a sme plne kvalifikovaní a oprávnení pripravovať a testovať uchádzačov o medzinárodne uznávaný certifikát počítačovej gramotnosti, ktorý v súčasnej dobe podporuje viac ako 100 krajín sveta.

Realizácia projektu ESF v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov. V rámci predvstupovej pomoci Európskej únie sa naša firma podujala na realizáciu projektu v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov. Projekt bol zameraný na pomoc nezamestnaným občanom so zníženou pracovnou schopnosťou. Do aktivít je zapojených 80 evidovaných nezamestnaných v regiónoch Ilava a Púchov. Roku 2006 sme získali oprávnenie na sprostredkovanie práce za úhradu do krajín Európskej únie a Ukrajiny. V roku 2007 sme rozšírili okruh podnikania na komplexné poradenstvo v oblasti projektov financovaných z EÚ a štrukturálnych fondov v zmysle 11 operačných programov NSRR 2007-2013. Od roku 2009 sme dokázali presadiť na Slovensku unikátny model personálnej diagnostiky postavený na základe priraďovania farebného spektra ku slovným spojeniam – online aplikáciu.

Celkovo firma vyškolila viac ako 10 000 ľudí a viac ako 100 firiem a organizácií.

V súčasnosti neustále pracujeme na príprave nových kurzov a vzdelávacích aktivít realizovaných prostredníctvom internetu, či už vo forme emailových korešpondenčných kurzov alebo za pomoci najmodernejších metód e-learningu.
História spoločnosti