PROFIL

naše ciele

Základnou filozofiou firmy je spokojnosť zákazníkov dosiahnutá hlavne vysokou kvalitou poskytnutých služieb. Preto sa väčšina cieľov odráža práve od tejto filozofie.

Vrcholové ciele

  • stabilizovať a rozširovať svoje postavenie na slovenskom trhu a postupne sa presadzovať aj na zahraničných trhoch najmä v CZ
  • uspokojovať čo najlepšie všetky potreby a priania zákazníkov a budovať tak dobré meno firmy

Základné ciele

  • získať finančné prostriedky pre firmy a organizácie z podporných mechanizmov štátu a fondov EÚ na realizáciu ich plánov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, v zavádzaní inovácií a pri raste konkurencieschopnosti
  • pomôcť zmeniť myslenie občanov hľadajúcich zamestnanie a uplatnenie sa v živote. Najdôležitejšie je pochopiť, že zmena musí vychádzať z vnútra. Občan sám musí prejaviť snahu o zmenu a musí pochopiť, že cesta k zmene nebude ľahká, a práve preto SERENA – vzdelávacie centrum, občanovi hľadajúcemu prácu pomáha tým, že ponúka na trh práce kvalitné, certifikované a odborné vzdelávacie kurzy, na ktorých vyučujú vysoko odborne kvalifikovaní lektori.
  • konkurencieschopnosť produktov a služieb – neustála inovácia a hľadanie nových segmentov na trhu a uspokojenie i najnáročnejších požiadaviek zákazníka, t.j. termínov, kvality, doplnkových služieb a poradenstva
  • poskytovať firmám a organizáciám produkty a služby „šité na mieru“ a reagovať tak flexibilne na požiadavky klientov
Naše ciele