PROFIL

Naše hodnoty

Vedomostná spoločnosť- učiaca sa firma
Pre nás znamená túžbu a schopnosť neustále sa učiť a zlepšovať od všetkých a všade a naučené rýchlo aplikovať v činy pri zmenách spoločnosti. Ustavičnú zmenu vnímame ako DNA firmy.

Trendovo orientovaná spoločnosť
Znamená, že sa nebojíme skúšať nové inovatívne postupy a iniciatívy v komunikácií, v diagnostike, v školeniach, v kaučingu, v manažovaní projektov a biznise.
Naučiť- Preučiť- Odnaučiť- Znova Naučiť

Slobodná spoločnosť
Rešpektujeme prostredie otvorenosti a dôvery. Bezhraničné prostredie, v ktorom môže každý slobodne vyjadrovať nové myšlienky. Kultúra bez hraníc, v ktorej majú ľudia odvahu skúšať, ale i spochybňovať nové veci, postupy a myšlienky.

Proklientská orientácia - vízia zameraná na zákazníka
Uvedomujeme si, že každé jedno rozhodnutie v komunikácií a obchode, pri školení a vedení musí spĺňať kritérium 3krát VÝHRA a teda byť WIN-WIN-WIN tak pre klientov aj pre spoločnosť a spolupracovníkov. (lektorov, obchodníkov, projektových manažérov a ľudí z diagnostiky).

Súťaživosť - výkon
Spolupracujeme s energickými ľudí s entuziazmom orientovaných na výkon a sebadisciplínu, ktorí s istotou vedia, že iba hranice ich vlastnej kreativity a úsilia, ich vlastné nároky na kvalitu svojej osobnosti tvoria strop, preto ako ďaleko a rýchlo sa niekam spoločne dostaneme.

Zdieľanie poznatkov
Je snaha v rámci dôverných vzťahov veľkých osobností v spoločnosti o vzájomnú podporu a pomoc, výmenu informácií a skúseností i znalostí.

Neformálnosť a prirodzená inteligencia
Má u nás vždy prednosť pred byrokraciou a hierarchiou s dôrazom na individuálny prístup k ľuďom a situáciám.
Naše hodnoty