PROFIL

Povedali o nás

"Oceňujeme schopnosť trénerov firmy SERENA prispôsobiť obsah a jazyk našim požiadavkám a vzhľadom na cieľovú skupinu, čím si udržali pozornosť a záujem poslucháčov po celú dobu vzdelávacieho projektu. Veľmi sa nám páčilo že sa kladie dôraz na praktické skúsenosti a množstvo tréningov s praxe. Ďalej oceňujem individuálny prístup a neformálne konzultácia po ukončení vzdelávania. Okrem procesu vzdelávania oceňujem pomoc pri administrácií projektu v prípravnej fáze a aj záverečný proces vyhodnotenia."
Ing. Alexandra Kašjaková – Ekobal s.r.o.

"So spoločnosťou SERENA sme nadviazali úspešnú spoluprácu v roku 2010 a pokračujeme v nej dodnes. Na základe analýzy potrieb našej spoločnosti a personálnou diagnostikou dokázali pracovníci SERENY pripraviť pre nás ucelené vzdelávacie bloky šité na mieru pre administratívnych pracovníkov, líniových manažérov a top manažérov. Oceňujeme predovšetkým pružnosť spoločnosti, jej inovatívnosť a lektorov na vysokej profesionálnej úrovni."
PhDr. Lucia Berithová – Virtual Reality Media a.s.

"Rád by som v mene zamestnancov našej spoločnosti A&T Group poďakoval za vysoko kvalitnú realizáciu tréningov a vzdelávacích aktivít v rámci projektu NP XI.. Som rád, že výberom spoločnosti SERENA, sme získali partnera, ktorý aktivity v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií našich zamestnancov vykonáva profesionálne a verím, že absolvované vzdelávacie tréningy v oblaste personálneho rozvoja a IKT zručnosti, sa pozitívne odrazia na pracovnom výkone zamestnancov našej celej skupiny A&T Group. Teším sa na ďalšiu spoluprácu."
Ing. Róbert Gaboš – A&T Group

"Spolupráca našich spoločnosti AMETIST a PerDormire so vzdelávacou a diagnostickou firmou SERENOU bola prínosom pre obe strany. Individuálny zákaznícky prístup, flexibilita a znalosť prostredia pri realizácií jednotlivých personálnych diagnostík a vzdelávacích programov sú dôvodom, prečo so spoločnosťou SERENA a jej tímom spolupracujeme dlhodobo a sme s ich službami spokojní."
Marián Šelinga – Ametist s.r.o.

"Školenie v rámci projektu NP XI. prebehlo na najvyššej možnej úrovni. Splnilo naše očakávania a posunulo všetkých zamestnancov dopredu v osobnom rozvoji. Aj v budúcnosti určite využijeme služby spoločnosti SERENA pri organizovaní vzdelávania v našej organizácii."
Ing. Eva Almási – Avats s.r.o

"Som hrdý na to, že aj slovenské firmy sú lídrami v moderných trendoch ošetrovateľstva a opatroveľstva pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva."
JUDr. Emil Gašpárek – Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Slávnica

VYBRANÉ REFERENCIE

EKOBAL s.r.o. (Dolný Lieskov) EKOSTAV s.r.o. (Trenčín)
Virtual Reality Media, a.s. (Trencín, SK) Domicile, n.o. ( Stará Turá, SK)
Ametist Slovakia, s.r.o. (Dubnica nad Váhom, SK) PerDormire, s.r.o. (Dubnica nad Váhom, SK)
Oto Almási – AVATS, s.r.o. (Horné Mýto, SK) Orin, s.r.o. (Dubnica n/V, SK)
Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. (Bratislava, SK) Visteon Slovakia (Dubnica nad Váhom, Nitra , SK)
OZETA Neo, s.r.o. (Trencín, SK) Stredná umelecká škola (Trencín, SK)
Gymnázium Ludovíta Štúra (Trencín, SK) DSS SLOVEN SSP (Slavnica, SK)
DSS Dolný Lieskov (Dolný Lieskov, SK) SOS Servis Mart (Nové Mesto nad Váhom, SK)
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, (Cadca, SK) Všeobecná zdravotná poistovna (Trencín, SK)
Obecné úrady (Uhrovec, Slavnica, Ladce, Lednické Rovne, Pruské, Oslany SK) Združená stredná škola polnohospodárska a Základná škola (Pruské, SK)
Mesto Partizánske – Mestský úrad (Partizánske, SK) Support & Consulting, s.r.o. (Trencín, SK)
Ústav na výkon trestu odnatia slobody a Ústav na výkon väzby (Ilava, SK) Katastrálny úrad (Trencín, Ilava, Bánovce n/B, Nové Mesto n/V, Myjava)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Trencín, Bratislava, Považská Bystrica, Púchov, Partizánske, Trnava, Ilava, Dubnica nad Váhom, Prievidza, Pieštany, Banská Bystrica, Handlová, Nováky, Dunajská Streda) Univerzita Komenského, FTVŠ ( Bratislava, SK)
VÚC TSK (Trencín, SK) Nemocnica s poliklinikou, n. o. (Partizánske, SK)
Piaristické gymnázium J. Braneckého (Trencín, SK) Gymnázium Považská Bystrica (Považská Bystrica, SK)
Nitrianske kniežatstvo (Nitra, SK) Giesecke & Devrient (Nitra, SK)
Slovenská informatická spolocnost (Bratislava, SK) Celsur Slovakia, s.r.o. (Nové Mesto n/V, SK)
Atrea Profi, s.r.o. ( Stará Turá, SK) Metal, s.r.o. (Dubnica n/V, SK)
Europin, s.r.o. (Trencín, SK) Siemens VDO Automotive (Frenštát pod Radhoštem, CZ)
Emerson- divízia Branson (Nové mesto Nad Váhom, SK) PWO Unitools Metal (Valašské Mezirící, CZ)
DS Consult (Bratislava, SK) E and J (Bratislava, SK)
Hettich International (Ždár nad Sázavou, CZ) Narex (Ždánice, CZ)
Linet (Slaný, CZ) Akademie produktivity a inovací (Slaný, CZ)
Bonatrans, a.s. (Bohumín, CZ) IPA Slovakia (Žilina, SK)
Siemens, a.s. (Bratislava, SK) Suzuki Slovakia, s.r.o. (Bratislava, SK)
Dalkia, a.s. (Cadca, SK) OB Heller Factoring, a.s. (Bratislava, SK)
A.S.A., a.s. (Bratislava, Košice, Žilina, SK) Computer Sciences Corporation, a.s (Bratislava, SK)
Finidr, s.r.o. (Ceský Tešín, CZ)