Poradenstvo a Projekty EÚ

Hľadáte cestu k financiám z fondov EU ?


 • Odborná asistencia pri výbere vhodných programov na financovanie projektov
 • Sprostredkovanie kontaktov na príslušné inštitúcie a vyhľadánie partnerov pre projekty
 • Odborná asistencia pri príprave a písaní návrhov projektov
 • Komplexné vypracovanie žiadosti o grant a podporných dokumentov a povinných príloh
 • Odbornú asistenciu pri manažovaní projektov
 • Odborná asistencia pri zisťovaní ďalších zdrojov na spolufinancovanie alebo predfinancovanie projektu
 • Technická asistencia

Trápia vás otázky typu :


 • Ako získať finančné prostriedky z eurofondov?
 • Ako správne vytvoriť projekt pre získanie prostriedkov z eurofondov?
 • Ako manažovať europrojekty?
 • Čo je to Európska únia a aké sú jej orgány?
 • Ako sa uplatniť na trhu práce v SR a Európskej únii a budovať kariéru?

SERENA, spol. s r.o. ponúka svojim klientom nasledovné poradenské služby a sme presvedčení, že odpovede na uvedené otázky získate po objednaní si našich nasledovných služieb:

Poradenstvo a Projekty EÚ