KONTAKT


Serena spol. s r.o.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro,vložka č.: 1069/R.
Sídlo: Beckovská 1188/29, Trenčín 911 01

Bankové spojenie:
č.b.ú.: 2625271133/1100
banka: Tatra banka a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK1811000000002625271133

IČO: 34138765; IČ DPH: SK2020387281

Poštová adresa:
SERENA spol. s r.o., Braneckého 14, 911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6402366
Mobil: +421 905 951 601
Fax: +421 32 6402366

e-mail: serenatn@serena.skPre mapu v novom okne kliknite SEM.
Ak sa mapa nezobrazuje správne, upravte si nastavenia vášho prehliadača (Privacy Options).