Biznis akadémia

Na podnikateľskej univerzite SERENY, študujú ľudia, ktorí podnikajú alebo chcú podnikať, ľudia, ktorí si uvedomujú, že podnikanie, vedenie a rast firmy sa nedajú zvládnuť iba intuíciou a talentom, ale znalosti sú tou najdôležitejšou technológiou.

Ak chcete patriť k absolventom jedinečnej biznis akadémie na Slovensku, prihláste sa už dnes. Nie je to len teória, naučíte sa množstvo vecí od odborníkov. Budete patriť medzi tých najlepších v biznise. Čo ponúkame?

 • Individuálny prístup
 • Minimálna investícia
 • Začínam podnikať, čo musím všetko vybaviť a spraviť
 • Forma podnikania
 • Zmluvy v podnikaní
 • Podnikateľský zámer (plán)
 • Reklama a marketing
 • Ako získať klientov
 • Ako sa čo najúčinnejšie prezentovať
 • Psychológia predaja + zvládanie námietok
 • Prekonajte nesúhlas
 • Profesionálny obchodník
 • Základy vedenia ľudí
biznis akadémia