KONTAKT


Serena spol. s r.o.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro,vložka č.: 1069/R.
Sídlo: Beckovská 1188/29, Trenčín 911 01

Bankové spojenie:
č.b.ú. SK: 2601983099/8330
č.b.ú. CZK: 2601983099/2010
banka: Fio banka, a.s.
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK05 8330 0000 0026 0198 3099

IČO: 34138765; IČ DPH: SK2020387281

Poštová adresa:
SERENA spol. s r.o., Braneckého 14, 911 01 Trenčín

Mobil CEO: +421 905 951 601
Mobil office: +421 905 514 461

CEO e-mail: duvac@serena.sk
Office e-mail: serenatn@serena.skPre mapu v novom okne kliknite SEM.
Ak sa mapa nezobrazuje správne, upravte si nastavenia vášho prehliadača (Privacy Options).