Zážitková jachta

zážitková plavba na vzdelávacej jachte M.R.Štefánika

„Každú skupinu staviame pred rad skúšok (prekážok) a analyzujeme, ako je schopná si s nimi poradiť. Takmer vždy sa ukáže, že spôsob, akým sa ľudia vysporadúvajú s týmito "umelými" problémami je ten istý, akým riešia každodenné situácie, napríklad
v pracovnom prostredí.
Často sa celkom zretelne objavia nedostatky, na ktorých môžeme následne pracovať. Dôležité je poukázať na silné stránky a oblasti možného zlepšenia skupín
a jednotlivcov a rozvíjať ich v situáciách mimo tlaku a každodenných pracovných podmienok. Toto všetko zažijete na našej zážitkovej plavbe na jachte.

Fotogaléria

Zážitková jachta