Personálna diagnostika

Je to diagnostická metóda, ktorá je založená na priraďovaní farebného spektra ku slovným spojeniam.

Klient nie je limitovaný ani množstvom informácií, ani úrovňou svojho racionálneho myslenia, pretože ku odpovediam používa asociačné mechanizmy. Forma snímania je veľmi prijateľná,a vyvoláva minimálnu komunikačnú obranu.

Vzhľadom nato, že sa u respondenta využívajú podvedomé reakcie je zmanipulovanie snímaču takmer vylúčené.

Výhody onlineprofil.sk
 • Online forma snímania
 • Rýchle snímanie cca 20 min.
 • Možnosť snímania kedykoľvek(doma v práci, cez prestávku...)
 • Čitateľný a praktický výstup
 • Jednoduchosť
 • Okamžitý výsledok
 • Široké spektrum informácií


V čom Vám onlineprofil.sk pomôže:
 • Zaradiť správnych ľudí na správne pozície
 • Rozoznať ľudí s veľkým potenciálom
 • Správne motivovať ľudí a posúvať ich smerom vpred
 • Rozvíjať potenciál firmy
 • Zostaviť miesto skupiny funkčný tím
 • Zefektívnenie a zrýchlenie výberu nových zamestnancov
 • Zadefinovať riziká a preventívne predísť problémom personálneho charakteru
 • Vybrať najefektívnejšiu formu vzdelávania a rozvoja zamestnancov


Typy diagnostík:
Úspešnosť a efektivita práce na konkrétnej pozícii nie je závislá iba od skúseností a profesných znalostí.

Je veľmi dôležité poznať aj ďalšie charakteristiky, ktoré sa dajú normálne rozpoznať až po niekoľkých týždňoch, často až mesiacoch (napr. genetická dispozícia, vlastnosti, schopnosti, postoje naučené vzorce správania, spôsoby riešenia situácií premietnutých v reálnom čase, zmeny správania a výkonu pri práci pod stresom...).

Všetky typy diagnostík Vám umožnia spoznať dané a mnohé iné kľúčové informácie v priebehu niekoľkých minút.

Profil jednotlivca
Komplexný rozbor správania, postojov a ďalších charakteristík osoby ako napr. konštruktívny typ správania, priority v rozhodovaní, motivácia, výkonnosť, možný potenciál rozvoja, etický kódex, schopnosť riadenia a mnohé iné. Vo svojej komplexnosti Vám Profil jednotlivca ponúka všetky potrebné informácie pre kľúčové personálne rozhodnutia.

Manažérsky profil
Komplexný rozbor správania, postojov a ďalších charakteristík osoby obohatený o test manažérskych predpokladov napr. schopnosť stimulácie, spôsoby riešenia konfliktných situácií, dravosť, agresivita, miera riskovania a mnohé iné.

Tímový profil
Tímový profil Vám ponúka objektívny pohľad na váš tím, jeho efektivitu, výkonnosť, súdržnosť, schopnosť presadiť sa a pomôže vám nastaviť vhodnú formu riadenia tímu. Jasne zadefinuje slabé stránky tímu a ukáže vám ako ich môžete eliminovať, prípadne využiť vo Váš prospech.
Personálna diagnostika