Mystery Shopping

Mystery shopping/calling - metóda, ktorou pomocou „fiktívnych zákazníkov“a fiktívnych nákupov anonymne a objektívne hodnotíme profesionalitu zamestnancov(obchodníci, predajcovia, asistentky...) v kontakte s klientom. Identifikáciou najsilnejších a najslabších miest a činností spoločnosti. Touto metódou jasne odhaľujeme príležitosti k neustálemu zlepšovaniu výkonnosti a kvality obsluhy vašich zákazníkov.

V prípade ak máte vlastné call centrum, resp. internú sieť predajcov dokážeme Vám zabezpečiť efektívnu a hlavne nezávislú kontrolu ich reálnej výkonnosti a kvality. Vieme Vám presne zmerať odbornosť a ochotu každého jedného telefonického operátora, resp. pracovníka bez toho aby bolo takéto hodnotenie poznačené "interným pohľadom" a bez rizika úniku informácií o takejto kontrole.

Náš prístup:

  • prieskum sa vykonávame systematicky počas celej doby trvania projektu, pričom frekvenciu návštev si určujete vy
  • posudzujeme len tie parametre, ktoré sú pre špecifický biznis vášho podniku rozhodujúce
  • tajné nákupy/volania vykonávame pomocou skúsených a vyškolených špecialistov
  • metodiku a výstupy prispôsobujeme podľa vašich očakávaní
  • vytvoríme podrobnú správu, kde sú analyzované sledované položky a navrhneme odporúčania k riešeniu odhalených nedostatkov
  • pomôžeme pri implementácií potrebného rozvoja

Čo vám mystery shopping/calling prinesie:

  • získate objektívny pohľad „zákazníka“ na prácu vašich predajcov /zamestnancov
  • identifikujete potreby ďalšieho rozvoja zamestnancov k profesionalite predajcu z rôznych pohľadov – technické špecifikácie produktov, predajné zručnosti,..
  • motivujete zamestnancov k neustálej 100% starostlivosti o zákazníkov
  • zvýšite spokojnosť vašich zákazníkov so službami, ktoré poskytujete
Mystery Shopping