Outplacement

je často nevyhnutným prvkom spoločnosti v snahe minimalizovať náklady a uspieť v konkurencii ostatných firiem. Najdôležitejším krokom je určenie okruhu prepustených pracovníkov, v čom Vám naši odborníci radi poradia. Pomôžeme Vám identifikovať kľúčové pozície a ľudí, ktoré potrebujete udržať. Naším cieľom teda nie je vyberať tie, ktoré je nutné prepustiť, ale vychádzame z opačného prístupu.

Naše prednosti:

 • Pripravíme preto vedúcich pracovníkov na spoločensky prijateľné prevedenie outplacementu, v schopnosti viesť prepúšťacie pohovory, zvládanie vlastných bariér a reakcií na negatívne fakty.
 • Na základe našich skúseností a štatistického zhodnotenia zadefinujeme kľúčové kompetencie pre uplatnenie na trhu práce.
 • Prepúšťaného zamestnanca vyškolíme v kľúčových kompetenciách potrebných pre uplatnenie na trhu práce, pomôžeme im v orientácii na trhu práce a so zvládaním neúspechu.
 • Sme pripravení viesť pre Vás pohovory so zamestnancami zamerané na podporu a návod pri hľadaní nového zamestnania.
 • Pomôžeme v nácviku výberového pohovoru, poskytneme konkrétne odporúčania postupu na základe zručností pracovníka a príležitostí na trhu práce.
 • Sme schopní vyzdvihnúť silné stránky pracovníka vďaka personálnej diagnostiky
 • Podpora on-line, napr. formou portálu s možnosťou diskusie pracovníkov, ich výmeny skúseností a príležitosti konzultácie s odborníkmi z našej spoločnosti.

Kedy sa používa Outplacement?

 • V období keď Vaša firma prepúšťa zamestnancov
 • Keď chcete udržať svoj pozitívny imidž napriek nutnosti prepúšťať zamestnancov
 • Keď chcete odmeniť zamestnancov za ich prácu a poskytnúť im pomoc pri hľadaní novej práce
 • Keď chcete stabilizovať pracovnú atmosféru a udržať motiváciu zostávajúcich zamestnancov

Čo Vám prinesie služba Outplacement?

 • Zaručí Vám pozitívnu komunikáciu s odchádzajúcimi zamestnancami
 • Zmierni negatívny dopad prepúšťania na chod spoločnosti
 • Stabilizuje zamestnancov, ktorí zostávajú v spoločnosti a podporí ich ďalšiu motiváciu
 • Posilní imidž spoločnosti ako zamestnávateľa, ktorému záleží na jeho zamestnancoch
 • Posilní budovanie zamestnávateľskej značky
Outplacement