Prieskum trhu a spokojnosti

Prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov - pomocou prieskumov, pomáhame našim klientom získať odpovede na kritické otázky týkajúce sa postojov a preferencií zákazníkov. Každá spoločnosť potrebuje v dnešnom konkurenčnom boji získavať stále nových zákazníkov. Vďaka naším obrovským a neustále aktualizovaným databázam vám vyselektujeme vhodnú cieľovú skupinu, ktorú následne oslovíme, profesionálnou a nenútenou formou Vás odprezentujeme, resp. priamo ponúkneme Vaše služby a produkty. Počas kampane Vám budeme posielať štatistiky o úspešnosti a monitorovať celkový priebeh projektu, čo Vám prinesie maximálnu kvalitu a efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Prieskumom spokojnosti zamestnancov pomáhame spoločnostiam zistiť mieru a faktory spokojnosti zamestnancov, identifikovať problémové oblasti a navrhnúť kroky vedúce k zlepšeniu zistených nedostatkov.

Naše Prednosti:

  • špecialisti na výkonné pohovory
  • veľmi skúsený prieskum riadený na základe výskumu
  • dôraz na kvalitné dialóg
  • snímanie rozhovorov
  • premyslený analýzu a prezentáciu výsledkov prieskumu
  • na základe výsledkov prieskumu poskytnúť komplexné HR poradenstvo

Cieľom prieskumu spokojnosti:

  • zistiť mieru a faktory spokojnosti a lojality
  • identifikovať problémové oblasti a navrhnúť kroky vedúce k zlepšeniu zistených nedostatkov
  • rast spokojnosti sa prejaví v zvyšovaní produktivity, zlepšení kvality výrobkov alebo poskytovaných služieb a väčšom počte inovácií
  • spokojní zákazníci a zamestnanci vytvárajú zamestnávateľovi pozitívnu referenciu čím zvyšujú jeho atraktivitu pre potenciálnych uchádzačov a upevňujú jeho konkurenčné postavenie na trhu
Prieskum trhu a spokojnosti